Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng sơ kết nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng sơ kết nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm 2023

               Ngày 25/9/2023 UBND huyện Kim Bảng tổ chức sơ kết nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

9 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, quản lý điều hành của UBND huyện, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong  huyện, nên tình hình kinh tế xã hội của huyện Kim Bảng vẫn tiếp tục duy trì ổn định và phát triển. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 617 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 13,7% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 6.502 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,44%. Kim Bảng tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Sự nghiệp văn hoá- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; ANCT, TTATXH được giữ vững.

Huyện Kim Bảng sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2023.jpg

Huyện Kim Bảng sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2023

              3 tháng cuối năm 2023 huyện Kim Bảng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tích cực huy động mọi nguồn lực xây dựng xã NTM nâng cao; quan tâm thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất; thực hiện quyết liệt các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách; tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình phát triển đô thị Kim Bảng đến năm 2030. Phấn đấu 3 tháng cuối năm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.