Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng sơ kết thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Chỉ thị, Kết luận của Huyện ủy

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Kim Bảng sơ kết thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Chỉ thị, Kết luận của Huyện ủy

          Sáng ngày 28/7, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Chỉ thị, Kết luận của Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

cac dai bieu du hoi nghi so ket 6 thang dau nam 2022 ve thuc hien nghi quyet 04,05,06,07.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

         6 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong huyện đã triển khai  thực hiện  có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề, Chỉ thị, Kết luận của huyện ủy, tạo bước chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 2%; Cơ giới hóa trong sản xuất khâu làm đất đạt 100%, khâu thu hoạch đạt 91%; Đến nay có 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 6 xã đạt từ 13 đến 16/19 tiêu chí NTM nâng cao; 18/18 xã, TT triển khai thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn, trong đó có 7 xã thực hiện tập kết, tách riêng rác hữu cơ và vô cơ sau phân loại;  Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động đều đạt và vượt kế hoạch. 100% thôn, tổ dân phố đăng ký đạt danh hiệu đơn vị văn hóa...

cac dong chi ld huyen chu tri hoi nghi so ket 6 thang dau nam 2022 ve thuc hien nghi quyet 04,05,06,07.jpg

Các đồng chí Lãnh đạo huyện chủ trì hội nghị

           Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề, Chỉ thị, Kết luận của huyện ủy, Kim Bảng tiếp tục đầu tư khoa học công nghệ vào sản xuất; Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; Thu hút đầu tư, tập trung hoàn thiện các tiêu chuẩn nâng cấp đô thị loại IV đối với huyện, tiến tới thành lập thị xã trước năm 2025. Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở, bảo vệ môi trường bền vững, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2022, từng bước đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống.​


Trung tâm VHTT-TT huyện