Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng sơ tuyển sức khỏe cho nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia c...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng sơ tuyển sức khỏe cho nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022.

           Trong thời gian 10 ngày từ ngày 12 đến 21/11/2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bảng đã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho hơn 1000 nam công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022.

kim bang cac xa, thi tran so tuyen  nghia vu quan su nam 2022.jpg

​Các xã, thị trấn thực hiện sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định

          Tham gia khám sơ tuyển các nam công dân đã khai báo thông tin cá nhân, được kiểm tra về thể lực, cân nặng, chiều cao, kiểm tra các dị tật, dị dạng, khuyết tật những đặc điểm bất thường trên cơ thể. Do làm tốt công tác rà soát, nắm chắc nguồn, tuyên truyền vận động nên số nam công dân của các địa phương cơ bản chấp hành nghiêm lệnh gọi sơ tuyển, có mặt đúng thời gian quy định, quân số tham gia sơ tuyển đạt tỷ lệ khá cao. Việc khám sơ tuyển được tổ chức nghiêm túc, công khai, chất lượng, khách quan. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực  nghiêm theo quy định. Sau khi khám sơ tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn huyện Kim Bảng sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ.  Bên cạnh đó thực hiện các khâu, các bước trong quy trình để tuyển chọn những công dân có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ, phẩm chất đạo đức nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022, với phương châm “ Tuyển người nào chắc người đó"./.


Đài Kim Bảng