Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập Thị xã Kim Bảng và các Ph...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập Thị xã Kim Bảng và các Phường thuộc Thị xã Kim Bảng.

            Chiều ngày 13/5/2024 UBND huyện Kim Bảng tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập Thị xã Kim Bảng và các Phường thuộc Thị xã Kim Bảng.

          Tại lớp tập huấn các đại biểu đã được phổ biến các nội dung cơ bản của Dự thảo Đề án thành lập thị xã Kim Bảng và các Phường thuộc Thị xã Kim Bảng. Đồng thời được nghe giới thiệu về mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, hình thức lấy ý kiến cử tri; được hướng dẫn cách làm, phát phiếu, thu phiếu, cách thức điền phiếu, biểu mẫu, lập danh sách, biên bản, biểu tổng hợp.  Theo kế hoạch, huyện Kim Bảng sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về Đề án thành lập Thị xã Kim Bảng và các Phường thuộc Thị xã Kim Bảng vào ngày 18/5/2024.

hôi nghi tâp huân lây y kiên c- tri vê -ê an thanh lâp thi xa kim bang.jpg

Toàn cảnh hội nghị 

            Thông qua lớp tập huấn đã giúp các thành viên ban chỉ đạo và tổ lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập Thị xã Kim Bảng và các Phường thuộc Thị xã Kim Bảng nắm vững được quy trình nghiệp vụ công tác, từ đó thống nhất cách lấy thông tin của cử tri, bảo đảm đúng quy định và đạt kết quả cao.