Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra đảng năm 2020

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Kim Bảng tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra đảng năm 2020

            Ngày 10/11, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Bảng tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở.

hoi nghi tap huan kiem tra giam sat.jpg

      Các đại biểu tham dự tập huấn 

        Tham dự lớp tập huấn có 109 học viên là cán bộ lãnh đạo, Ủy viên - Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên - Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian 1 ngày các học viên được cán bộ lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy truyền đạt nội dung các chuyên đề về: Kỷ luật của đảng và việc thi hành kỷ luật trong đảng, việc giải quyết khiếu nại kỷ luật; Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Thông qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn huyện, nhất là các đồng chí lần đầu tham gia thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025 nắm vững nhiệm vụ, quy trình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trên cơ sở các văn bản quy định hướng dẫn của  Trung ương.. Từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở cơ quan đơn vị  nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật trong đảng. Góp phần củng cố xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.


Đài Kim Bảng