Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra đảng năm 2022

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra đảng năm 2022

            Ngày 27/7, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Bảng tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở.

UBKT huyen uy kim bang tap huan cong tac kiem tra giam sat....- cac dai bieu du hoi nghi tap huan.jpg

​Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

           Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo, ủy viên - Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên - Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian 1 ngày các học viên được học tập, nghiên cứu nội dung 3 chuyên đề: Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát;  Nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong thi hành kỷ luật đảng và chuyên đề giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng. Thông qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát  nắm vững các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các văn bản mới sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng. Từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật trong đảng.  Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.


Trung tâm VHTT-TT huyện