Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2020

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Kim Bảng tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2020

           Ngày 18/11/2020, UBND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2020.

           Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí  Phạm Hoàng Tùng – HUV- Phó chủ tịch UBND huyện.

cac dai bieu du lop tap huan ra soat ho ngheo nam 2020 (1).jpg

​Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

               Tại hội nghị hơn 100 đại biểu là lãnh đạo UBND, cán bộ lao động thương binh xã hội, trưởng thôn, tổ dân phố các xã, thị trấn trên địa bànhuyện đã nghe lãnh đạo phòng LĐTB&XH huyện triển khai kế hoạch số 162 /KH- UBND của UBND huyện  ngày 16/11/2020 về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2020. Đối tượng phạm vi rà soát là toàn bộ hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn huyện. Tiêu chí xác định hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình quy định tại QĐ số 59 ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020.  Cụ thể về mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống; có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ nghèo khu vực thành thị là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống; Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng  và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Về mức chuẩn hộ cận nghèo: Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; Hộ cận nghèo khu vực thành thị là hộ có bình quân thu nhập đầu người/ tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đối với hộ có mức sống trung bình tổ chức rà soát thu nhập hộ gia đình bằng phương pháp nhận dạng đặc điểm hộ gia đình để tính điểm; khu vực nông thô ntừ 150 đến 191 điểm, khu vực thành thị từ 175 đến 218 điểm. Theo kế hoạch các xã, thị trấn báo cáo kết quả rà soát về UBND huyện chậm nhất vào ngày 10/12/2020. Cũng tại hội nghị các đại biểu đã nghe lãnh đạo phòng Bảo trợ xã hội sở LĐTB& XH tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình để cán bộ cơ sở có kỹ năng, kiến thức thực hiện chuẩn xác việc thống kê, xác định tình hình diễn biến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn huyện năm 2020.  Qua rà soát nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn năm 2020, xác định đối tượng để thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2021./.


Đài Kim Bảng