Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tập trung sản xuất vụ xuân 2021

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Kim Bảng tập trung sản xuất vụ xuân 2021
               Sau những ngày đón tết vui xuân,  tranh thủ thời tiết ấm áp, bà con nông dân các xã, thị trấn huyện Kim Bảng đã tập trung xuống đồng gieo cấy lúa xuân.  Theo kế hoạch vụ chiêm xuân năm nay, toàn huyện sẽ gieo cấy tổng diện tích trên 3.755 ha, cấy chủ yếu là các giống lúa lai, lúa thuần và giống lúa chất lượng cao. Ngay từ trước Tết Nguyên đán huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ xuân như làm đất, gieo mạ và thực hiện gieo cấy đúng cơ cấu thời vụ. Đồng thời khuyến cáo bà con nông dân đưa các loại giống lúa có chất lượng cao, ổn định vào sản xuất. Tính đến ngày 18/2 toàn huyện đã gieo cấy được tổng diện tích 2.101 ha, đạt 55,6% kế hoạch,  trong đó diện tích lúa gieo sạ là 484 ha; diện tích lúa cấy  máy là 228 ha; còn lại là diện tích cấy tay 1.389 ha. Một số xã có tiến độ cấy nhanh đạt trên 80% diện tích là Nguyễn Úy, Lê Hồ, Tượng Lĩnh, Ngọc Sơn. Huyện Kim Bảng tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn cần tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi,  huy động mọi nhân lực xuống đồng gieo cấy lúa. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất.​
Đài Kim Bảng