Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng thu hoạch lúa xuân đạt 74% diện tích.

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Kim Bảng thu hoạch lúa xuân đạt 74% diện tích.

        Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, lúa đã chín từ ngày 5/6/2022 bà con xã viên các HTXNN huyện Kim Bảng đã tập trung nhân lực, huy động máy móc xuống đồng tiến hành thu hoạch lúa xuân 2022.

kim bang thu hoach lua xuan.jpg

Bà con nông dân tập trung thu hoạch lúa xuân

      Tính đến ngày 13/6/2022 toàn huyện đã thu hoạch được 2.774 ha, đạt 74,8% diện tích, năng suất ước đạt 67,8 tạ/ha. Các giống cho năng suất cao là Nhị ưu 838, Thái xuyên 111, ĐT37, Khang dân 18. Một số xã có tiến độ thu hoạch lúa xuân sớm, nhanh gọn, đạt 100% diện tích là Lê Hồ, Tượng Lĩnh, Nguyễn Úy, Tân Sơn, Hoàng Tây. Thời vụ thu hoạch lúa xuân rất ngắn và sát với khung thời vụ gieo cấy lúa mùa, do đó để bảo đảm tiến độ sản xuất vụ mùa, huyện Kim Bảng chỉ đạo bà con xã viên các HTX NN trong huyện cần tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, lúa đã chín thu hoạch nhanh gọn lúa xuân với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng" để giải phóng đất chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa. Theo kế hoạch vụ mùa năm nay huyện Kim Bảng phấn đấu gieo cấy tổng diện tích 4000 ha. Cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân, các xã, thị trấn huyện Kim Bảng cũng đã tập trung làm đất bừa ngả được 915 ha; bừa kép cấy được 437 ha. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện về giống, vật tư phân bón cho sản xuất vụ mùa 2022.


Đài Kim Bảng