Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổ chức Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính K53, khóa học 2021-2022

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tổ chức Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính K53, khóa học 2021-2022

          Chiều ngày 11/5/2022, Huyện ủy Kim Bảng phối hợp với Trường trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính  K53 hệ  không tập trung, khóa học 2021-2022

          Dự lễ bế giảng, về phía Trường chính trị tỉnh có Đ/C Trần Văn Bản – Phó bí thư đảng ủy – Phó hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh, Đ/C Nguyễn Hòa Bình – Phó hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh. Các thầy cô, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng của Trường chính trị tỉnh. Về phía huyện Kim Bảng có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, trưởng các Ban xây dựng đảng, Đại diện các phòng, ban chuyên môn của Huyện ủy, UBND huyện.

BẾ GIẢNG LLTCCT 2.jpg

Khen thưởng cho các học viên đạt kết quả cao

            Sau hơn  một năm học tập, rèn luyện 80 học viên đến từ Đảng ủy 18 xã, thị trấn, đảng ủy Công an  huyện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã được trang bị những kiến thức cơ bản  về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam;  Hệ thống chính trị, Nhà  nước, pháp luật và quản lý Hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Cuối khóa học,  học viên còn được đi thực tế cơ sở,  để tiếp cận  về các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới…và thi tốt nghiệp.  Kết quả học tập toàn khóa 100% học viên hoàn thành khóa học, đủ điều kiện cấp bằng tốt  nghiệp, trong đó có 22 học viên đạt loại giỏi, 58 học viên đạt loại khá, không có học viên xếp loại trung bình. 08 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện được Trường chính trị tỉnh biểu dương, khen thưởng.  Phát biểu tại Lễ bế giảng, các đồng chí lãnh đạo Trường chính trị tỉnh và Thường trực huyện ủy Kim Bảng đã biểu dương và chúc mừng kết quả học tập của các học viên. Các đồng chí khẳng định, có được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban giám hiệu nhà trường, Huyện ủy  cùng sự nhiệt tình, trách nhiệm của các giảng viên; tinh thần học tập nghiêm túc và sự nỗ lực của học viên. Đồng thời, các đồng chí đề nghị, mỗi học viên cần phát huy những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Học để làm việc, làm người cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và Nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại", “gương mẫu đi đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

          Qua khóa học các học viên sẽ vận dụng sáng tạo những kiến thức lý luận chính trị - hành chính đã được trang bị vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị một cách khoa học. Gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và cơ quan, đơn vị công tác./.


Đài Kim Bảng