Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục

        Ngày 12/9/2021 huyện ủy Kim Bảng tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục. Hội nghị được truyền trực tiếp đến 18 điểm cầu các xã, thị trấn.

hoi nghi truc tuyen boi dung chinh tri he nam 2021 nganh giao duc.jpg

​Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 ngành giáo dục huyện

         Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản và những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; nghe kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện  6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

       Thông qua bồi dưỡng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên những nội dung cơ bản trong một số văn bản của Đảng; các Nghị quyết, Chương trình, Văn kiện Đại hội Đảng các cấp; nắm được tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương. Qua đó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Kết thúc lớp học các học viên đã tổ chức viết bài thu hoạch và triển khai nhiệm vụ chuyên môn tại các nhà trường.


Đài Kim Bảng