Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổ chức giao ban khối QLNN, đơn vị sự nghiệp huyện tháng 6/2024

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tổ chức giao ban khối QLNN, đơn vị sự nghiệp huyện tháng 6/2024

           Ngày 13/6/2024 UBND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị giao ban khối QLNN, đơn vị sự nghiệp huyện tháng 6/2024.

            Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2024. Theo đó trong tháng 5 UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Về phát triển kinh tế, đã tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; tăng cường quản lý đối với công tác phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng trong các cụm công nghiệp. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường cũng được tăng cường thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra các ngành chức năng của huyện còn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn đổi. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT; tiếp tục phối hợp với các nhà mạng thực hiện chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông, truyền hình, điện lực trên địa bàn. Công tác QP-AN được giữ vững.

hôi nghi giao ban khôi QLNN thang 6 năm 2024.jpg

Đồng chí Nguyễn Thành Thăng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị 

            Trong tháng 6 huyện Kim Bảng tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, tập trung khắc phục khó khăn, nỗ lực quyết tâm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trọng tâm là thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; quyết liệt chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm; xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, khoáng sản, hành lang ATGT.