Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 13

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 13

          Thường trực HĐND huyện Kim Bảng vừa tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp  chuyên đề) HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

hôi nghi liên tich chuân bi cho ky hop HĐND thư 13 - ky hop chuyên đê.jpg

Toàn cảnh hội nghị 

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Kim Bảng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Kỳ họp dự kiến được tổ chức trong ½ ngày, thời gian từ ngày 20/3 đến 31/3/2024. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua các báo cáo của UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; báo cáo thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Ban kinh tế xã hội HĐND huyện báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Ngoài ra HĐND huyện còn thông qua 1 tờ trình và dự thảo nghị quyết; UBND huyện thông qua 12 tờ trình và dự thảo nghị quyết, trong đó có 6 tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, 2 tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án, 1 tờ trình và dự thảo nghị quyết về phân bổ vốn hỗ trợ xây dựng NTM năm 2024, và 3 tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung khác.

​          Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Kim Bảng đề nghị: UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị chu đáo các nội dung trình tại kỳ họp đảm bảo yêu cầu; đồng thời chuẩn bị các Tờ trình và Hồ sơ có liên quan gửi tới các Ban HĐND huyện. Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với các Ban của HĐND và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp được diễn ra thành công tốt đẹp.