Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024

            Ngày 21/5/2024, Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

        Theo đó kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND huyện  Kim Bảng dự kiến được tổ chức 1,5 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 1/7-15/7/2024 tại Hội trường UBND huyện. Kỳ họp sẽ thông qua các nội dung báo cáo theo luật định bao gồm: 9 báo cáo của UBND huyện; 2 báo cáo của HĐND huyện và 2 báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện. Ngoài ra Kỳ họp cũng sẽ xem xét thông qua 6 tờ trình và dự thảo các Nghị quyết của kỳ họp.

hôi nghi chuân bi cac điêu kiên cho ky hop giưa năm HĐND huyên kim bang.jpg

Đồng chí Phạm Hồng Sơn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị 

          Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Bảng đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tốt nội dung báo cáo, tờ trình đảm bảo yêu cầu, đúng luật. Các báo cáo phải chuẩn bị chu đáo theo đúng quy trình, thể thức, có chất lượng, nêu rõ tình hình, hiệu quả, nguyên nhân và các giải pháp. Các tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri tại nhà văn hóa trung tâm các xã, thị trấn, đồng thời tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp. Văn phòng HĐND - UBND huyện thực hiện tốt công tác chuẩn bị để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp.