Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổ chức kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề), Nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tổ chức kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề), Nhiệm kỳ 2021-2026.

            Ngày 18/10/2021, HĐND huyện Kim Bảng khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề), Nhiệm kỳ 2021-2026.

             Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện việc quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2026; Báo cáo danh mục đầu tư sử dụng nguồn vốn trung hạn và dự kiến nguồn thu, phân bổ nguồn vốn. Ngoài ra Tại kỳ họp này UBND huyện Kim Bảng cũng đã trình HĐND huyện 19 tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện. Thường trực HĐND huyện trình bày tờ trình về ban hành quy chế hoạt động cuả HĐND huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026; Ban kinh tế xã hội HĐND huyện báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND huyện trình kỳ họp.

cac dai bieu du ky hop thu 3 - ky hop chuyen de cua hdnd huyen.jpg

Các đại biểu dự kỳ họp

          Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và đã biểu quyết nhất trí thông qua 20 Nghị quyết của kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Kim Bảng khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026.


Đài Kim Bảng