Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổ chức kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XVIII.

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Kim Bảng tổ chức kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XVIII.

           Ngày 29/7/2021 HĐND huyện Kim Bảng khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026

cac dai bieu du ky hop thu 2 hdnd huyen nhiem ky 2021-2026.jpg

          Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Tại kỳ họp HĐND huyện đã tiến hành xem xét, thông qua các báo cáo, tờ trình gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh trong 6 tháng đầu năm,  phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tình hình thưc hiện dự toán ngân sách nhà nươc 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo kết quả giải quyết nội dung chất vấn, các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó trong 6 tháng qua mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hơn, tác động mạnh hơn đến mọi mặt đời sống của người dân, song huyện Kim Bảng đã thực hiện đồng bộ các biện pháp khắc phục mọi kho khăn và đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép", vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  Kết quả các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao như: GRDP bình quân đầu người đạt 49,4 triệu đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,5% so vơi cùng kỳ; Giá trị sản xuất CN-TTCN tăng 19,4% so với cùng kỳ; Thu ngân sách nhà nươc trên địa bàn huyện quản lý đạt trên 660 tỷ đồng;  Số lao động được giải quyết việc làm mới 1.632 lao động; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,48%. Tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững ổn định.

khai mac ky hop thu 2 hdnd huyen nhiem ky 2021-2026.jpg

           Phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

           Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Kim Bảng khóa XVIII đã thành công tốt đẹp, đảm bảo nội dung, chương trình đề ra.  Kỳ họp đã thông qua 8 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 .


Đài Kim Bảng