Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2023

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2023

            UBND huyện Kim Bảng vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2023.

           Trong tháng 10/2023, UBND huyện Kim Bảng đã tập trung chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong sản xuất nông nghiệp đã tập trung hướng dẫn nhân dân trồng cây màu vụ đông đạt kế hoạch; thực hiện tốt công tác tiêm phòng vụ thu cho đàn gia súc, gia cầm. Ngoài ra các cơ quan, đơn vị, địa phương còn chủ động xử lý vi phạm đất đai; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn; tập trung kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau rồn đổi. Quan tâm giải quyết tốt các đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Hoạt động văn hoá, thông tin, y tế tiếp tục phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố. Kim Bảng đã tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ huyện năm 2023. 

kim bang phiên hop ubnd thương ky thang 10.jpg

Đồng chí Phạm Hoàng Tùng - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị 

​          Trong tháng 11 và những tháng cuối năm 2023 Kim Bảng tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện tốt công tác GPMB các dự án; tập trung chỉ đạo, đôn đốc thu ngân sách nhà nước; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường. Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai quy trình các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đảm bảo chất lượng. Đồng thời chú trọng tới công tác tôn giáo, an ninh trật tự và một số nhiệm vụ quan trọng khác.