Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2023

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2023

          Ngày 25/5/2023 UBND huyện Kim Bảng tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 5/2023

        Trong tháng 5/2023 UBND huyện Kim Bảng đã tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn, chính quyền địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh cho lúa xuân; phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó còn tăng cường quản lý nhà nước tại các cụm Công nghiệp, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng, hành lang ATGT; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt việc di chuyển mộ nhỏ lẻ về nghĩa trang tập trung; tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án theo lộ trình đã phê duyệt. Ngoài ra còn chỉ đạo tăng cường giám sát, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid 19; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

HOP THUONG KI THANG 5.jpg

Đồng chí Nguyễn Thành Thăng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị 

        Thời gian tới huyện Kim Bảng tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: nắm tình hình tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; triển khai tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa, gắn với vụ đông; chuẩn bị tốt các điều kiện đầu tư các dự án theo kế hoạch; đôn đốc thực hiện tốt công tác thu ngân sách tại các địa phương. Đồng thời chỉ đạo ngành y tế thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.