Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập công nghệ thông tin phiếu điều tra cá thể và tôn giáo tổng điều tra kinh tế năm 2021

Kim Bảng tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập công nghệ thông tin phiếu điều tra cá thể và tôn giáo tổng điều tra kinh tế năm 2021

              Ngày 24/6/2021, Ban chỉ đạo điều tra kinh tế huyện Kim Bảng tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập công nghệ thông tin phiếu điều tra cá thể và tôn giáo năm 2021.

các đại biểu dự HN tập huấn.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

           Tại hội nghị các đồng chí trong ban chỉ đạo, tổ thường trực của huyện, ủy viên ban chỉ đạo, các điều tra viên của các xã, thị trấn trên địa bàn đã được Chi cục thống kê huyện hướng dẫn nghiệp vụ nghi phiếu, thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, phiếu điều tra cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Hướng dẫn cài đặt phần mềm trên các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại thông minh để thu thập thông tin. Hướng dẫn điều tra viên hiểu rõ phạm vi, đối tượng điều tra, nội dung thông tin cần thu thập và một số trường hợp đặc biệt có thể gặp trong quá trình điều tra tại địa bàn. Tại hội nghị tập huấn các điều tra viên còn được cung cấp nhiều thông tin, hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai điều tra. Đặc biệt là phổ biến các nội dung cần lưu ý thực hiện tổng điều tra trong tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp.

các đại biểu dự hội nghị tập huấn.jpg

           Thông qua tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ điều tra viên các xã, thị trấn trên địa bàn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và nghiệp vụ cần thiết trong quá trình thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo, từ đó thu thập số liệu một cách đầy đủ, chính xác. Qua đó giúp các nhà hoạch định chính sách của Đảng, Nhà nước có căn cứ thực tiễn trong việc ban hành những chính sách phát triển phù hợp./.


Đài Kim Bảng