Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổ chức thành công kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XVIII, nhiêm kỳ 2021-2026

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tổ chức thành công kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XVIII, nhiêm kỳ 2021-2026

         Trong 1,5 ngày  từ 15-16/12/2021 huyện Kim Bảng tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) HĐND huyện khóa XVIII, nhiêm kỳ 2021-2026.

          Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy.

khai mac HDND huyen ky hop thu 4.jpg

Toàn cảnh kỳ họp

          Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện Kim Bảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó: Năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động từ đại dịch COVID-19, nhưng ngay từ đầu năm, dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cùng sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong huyện, Kim Bảng đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép "vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa thực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch; đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2021. Nổi bật là đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Kinh tế duy trì ổn định và có bước tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng khá; thu ngân sách đạt 1.137 tỷ đồng, bằng 146% kế hoạch huyện giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,43%.  Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư. Văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

chu tich HDND huyen khai mac ky hop thu 4 HDND huyen.jpg

Đồng chí Phạm Hồng Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

          Kỳ họp HĐND huyện khóa 18 đã tập trung thảo luận xem xét thông qua20 Nghị quyết trong đó có Nghị quyết về kinh tế xã hội, các lĩnh vực tài chính ngân sách, tập trung đầu tư các dự án ...vv. Ngoài những nội dung của kỳ họp thường lệ, thực hiện quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương tại kỳ họp này HĐND huyện đã tiến hành xem xét và quyết định thông qua 2 nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện, nhiêm kỳ 2021-2026. Phát biểu chỉ đạo tai kỳ họp đồng chí Đinh Thị Lụa phó bí thư thường trực tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả đạt được của HDFDND huyện Kim Bảng và nhấn mạnh tại kỳ họp này các đại biểu cần tập trung thảo luận và đưa ra các giải pháp thực hiện trong các lĩnh vực thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19. Thực hiện các đề án, mô hình trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng nhiều hơn tới công tác VSMT và quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng , hành lang ATGT, đẩy nhanh tiến độ GPMB thi công ở 1 số dự án trọng điểm. Đồng chí Phó bí thư thường trực tỉnh ủy yêu cầu Kim Bảng cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển đầu tư, xây dựng huyện trở thành thị xã trước năm 2025.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ tư HĐND huyện Kim Bảng khóa 18, nhiêm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp.


Đài Kim Bảng