Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tọa đàm việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Kim Bảng tọa đàm việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị

      Chiều 17/6, UBND huyện Kim Bảng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức buổi tọa đàm việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) khối chính quyền. Đồng chí: Phạm Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Lưu Trần Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã tới dự.

cac dai bieu du hoi nghi toa dam thuc hien nghi quyet dai hoi dang cac cap.jpg

Các đại biểu dự tọa đàm

         Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo, chuyên viên khối chính quyền của huyện Kim Bảng đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, nhấn mạnh đến những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và các giải pháp thực hiện. Cụ thể, CBCCVC Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện… đã nêu ý kiến trong việc: nâng cao chất lượng, hiệu quả trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Việc cụ thể hóa những nội dung cốt lõi, vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của các cấp ủy thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các giải pháp, mô hình hay trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, trong triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người…

kim bang toa dam thuc hien nghi quyet dai hoi dang cac cap.jpg

Đại biểu tham gia tọa đàm 

         Qua những ý kiến trao đổi tại buổi tọa đàm góp phần giúp các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở và cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, CCVC trên địa bàn tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp; nắm vững những nội dung cơ bản các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà nghị quyết đại hội đảng các cấp và chương trình hành động của các các cấp ủy thực hiện nghị quyết đại hội Đảng đã đề ra. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. Qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ động viên CBĐV, CCVC, nhân dân và lực lượng vũ trang trong huyện phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phấn đấu xây dựng huyện sớm trở thành thị xã trước năm 2025, góp phần từng bước đưa Nghị quyết của đảng trở thành hiện thực cuộc sống.


Đài Kim Bảng