Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổng kết Chỉ thị, Đề án về công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tổng kết Chỉ thị, Đề án về công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới

          Ban CHQS huyện Kim Bảng vừa tổ chức tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới".

ban CHQS tông ket 12 năm thưc hiên chi thi 124.....,,,- cac đai biêu dư hôi nghi.jpg

​Các đại biểu dự hội nghị 

         Qua 12 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 124 và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới", Lực lượng vũ trang huyện Kim Bảng đã vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp dạy và học, thực hiện đa dạng hóa các phương pháp giáo dục chính trị. Đặc biệt đơn vị đã áp dụng công nghệ, sử dụng các phương tiện kỹ thuật trong giảng bài chính trị. Trong 10 năm đơn vị đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho 386 lượt cán bộ chính trị và cán bộ kiêm chức, biên soạn 20 đề cương bài giảng chính trị nội dung về giáo dục truyền thống, chấp hành pháp luật, kỷ luật, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang và tình hình phát triển kinh tế xã hội  của địa phương, đặc biệt là  những kinh nghiệm thực tiễn công tác quốc phòng, quân sự tại cơ sở; Đến nay, các bài giảng chính trị cho lực lượng thường trực, dự bị động viên đều được sử dụng máy trình chiếu…Qua kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục chính trị hàng năm đối với lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt từ 70-85%.

           Thời gian tới Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng tập trung đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị. Tích cực đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục chính trị, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.  Qua đó, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người quân nhân cách mạng, giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ", sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.