Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020.

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Kim Bảng tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020.
                Chiều ngày 16/11/2020, huyện Kim Bảng tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020, triển khai công tác thi đua năm học 2020-2021.

            Năm học 2019- 2020, ngành giáo dục huyện Kim Bảng đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục. Trong năm học ngành đã thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành, trọng tâm là phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt". Do vậy hệ thống đào tạo ở các cấp học đều đạt kết quả cao. Chương trình giáo dục mầm non được thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Chất lượng giáo dục học sinh tiểu học và THCS được duy trì vững chắc. Bậc tiểu học, học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,1%. Bậc THCS xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt 99,59%; học lực khá, giỏi đạt 65,56%; chất lượng mũi nhọn thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 35 giải. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia tiếp tục được quan tâm, 100% các trường học trên địa bàn huyện đều giữ vững các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Năm học 2019-2020, ngành giáo dục huyện Kim Bảng được Sở GD&ĐT Hà Nam công nhận hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu lĩnh vực công tác.

tổng kết giáo dục 1.bmp

Tổng kết công tác thi đua ngành giáo dục năm học 2020-2021

           Năm học 2020-2021, ngành giáo dục huyện Kim Bảng tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua. Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Đa dạng hóa hình thức thi đua, chỉ đạo chặt chẽ công tác khen thưởng ngay từ cơ sở. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

           Tại hội nghị tổng kết, Bộ GD&ĐT đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 4 cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 thể;  tặng bằng khen cho 5 tập thể, 2 cá nhận và nhiều tập thể, cá nhân khác của ngành giáo dục Kim Bảng cũng đã được các cấp biểu dương khen thưởng.​


Đài Kim Bảng