Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổng kết công tác và phong trào thi đua năm 2020

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Kim Bảng tổng kết công tác và phong trào thi đua năm 2020

            Sáng 12/1, UBND huyện Kim Bảng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác và phong trào thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

           Năm 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Kim Bảng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, quyết liệt triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ và đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Cán bộ, đảng viên, nhân dân thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

hoi nghi tong ket cong tac thi dua nam 2020.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác và phong trào thi đua năm 2020

           Trong năm huyện đã hoàn thành 157 nhiệm vụ tỉnh giao. Tình hình kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 22%; Tổng thu ngân sách đạt 1.386 tỷ đồng, đạt 235% dự toán tỉnh giao, 202 % dự toán địa phương. tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng. Về Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp sạch theo chuỗi giá trị. Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết quả tích cực. Sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư cho phát triển bền vững. Năm 2020, 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đặc biệt ngày 13/11/2020 Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 2015 QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bảng, đã có thành tích xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Năm 2020 nhân dân và cán bộ huyện Kim Bảng tiếp tục dẫn đầu khối thi đua huyện, thành phố.

ky ket giao uoc thi dua tai hoi nghi tong ket cong tac thi dua nam 2020.jpg

Đại diện các khối ký kết giao ước thi đua năm 2021

          Trên cơ sở những kết quả đạt được, UBND huyện Kim Bảng đề ra nhiệm vụ công tác năm 2021 với những chương trình, giải pháp cụ thể, trong đó tập trung thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ Tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện;  kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới, đẩy mạnh thực hiện các mô hình, đề án nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tăng cường quản lý quy hoạch, hoàn thiện quy hoạch phân khu khu du lịch Tam Chúc; tập trung nguồn lực xây dựng các dự án động lực trọng tâm của địa phương. Phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 4 trước năm 2023 và trở thành Thị xã trước năm 2025. Các phong trào thi đua cần hướng vào thực chất hiệu quả, tránh hình thức, tạo động lực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của năm 2021 và giai đoạn tiếp theo. Hội nghị cũng tổ chức phát động thi đua năm 2021. Công bố quyết định trưởng khối , phó trưởng khối thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Nhân dịp này các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác và thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2020 đã vinh dự được khen thưởng các danh hiệu Cờ thi đua UBND tỉnh, tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của UBND tỉnh. UBND huyện cũng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020.


Đài Kim Bảng