Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, biểu dương nông dân sản xuất giỏi giai đoạn 2017 – 2022.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, biểu dương nông dân sản xuất giỏi giai đoạn 2017 – 2022.

           Hội nông dân huyện Kim Bảng  vừa tổ chức tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, biểu dương nông dân sản xuất giỏi giai đoạn 2017 – 2022. Sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị.jpg

Toàn cảnh hội nghị

         Thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022, Hội nông dân huyện Kim Bảng đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo theo hướng trọng điểm theo kế hoạch thời gian cụ thể; Giao trách nhiệm cho cá nhân, tập thể, thường xuyên tổ chức tốt việc kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm, động viên khen thưởng kịp thời. Tính đến cuối năm 2021, toàn huyện có 15.600 hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có trên 7.800 hộ đạt . Phong trào đã góp phần thúc đẩy kinh tế huyện nhà ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của  người dân được nâng cao, tinh thần tương thân tương ái được phát huy. Trong 5 năm qua  các cấp hội đã giúp 260 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Nông dân toàn huyện cũng gương mẫu, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  Để phong trào ngày càng phát triển và lan tỏa sâu rộng, thời gian tới, hội nông dân huyện  tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Nhân rộng các mô hình liên kết, tổ hợp tác theo chuỗi sản phẩm; Tổ chức sản xuất nông nghiệp thông minh, khắc phục sản xuất manh mún sang hạch toán; Chú trọng nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hữu cơ….  

hoi nong dan tong ket phong trao sx.. gioi va so ket 6 thang dau nam 2022.jpg

Các  cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu được khen thưởng tại hội nghị

        Nhân dịp này , Hội nông dân huyện đã biểu dương, khen thưởng 6 cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu giai đoạn 2017-2022, tổ chức chức sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tổ chức sinh hoạt chuyên đề “ Tự soi, tự sửa"./.


Đài Kim Bảng