Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015-2020

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Kim Bảng tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015-2020

          Chiều 6/11, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua (PTTĐ) “Dân vận khéo" giai đoạn 2015-2020; Đánh giá 1 năm xây dựng điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ". Đồng chí Đinh Văn An, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lưu Trần Sơn – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

cac dai bieu du hoi nghi tong ket phong trao thi dua dan van kheo.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2020

           Thực hiện PTTĐ “Dân vận khéo" giai đoạn 2015-2020 những năm qua cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở của Kim Bảng luôn nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng và tác dụng của PTTĐ “Dân vận khéo"; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào toàn diện trên các lĩnh vực; phát động PTTĐ có trọng tâm, trọng điểm với các tiêu chí phù hợp thực tiễn; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những mô hình, điển hình tiêu biểu. Đặc biệt, PTTĐ “Dân vận khéo"gắn với việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) và các tầng lớp nhân dân tham gia. Mô hình “Dân vận khéo" có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận (CTDV), thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đến nay, có 56 tập thể, 41cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng trong PTTĐ "Dân vận khéo", góp phần giúp Kim Bảng liên tục nhiều năm liền được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp, ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý; huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

       Đánh giá 1 năm xây dựng điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ" cấp huyện tại xã Thanh Sơn, Tân Sơn cho thấy: Mô hình đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; được triển khai, thực hiện nghiêm túc đảm bảo nội dung, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) có sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xác định rõ trách nhiệm, nỗ lực trong giải quyết công việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; có thái độ thân thiện, niềm nở, phong cách văn minh, lịch sự. Thực hiện tốt phương châm (5 biết, 3 thể hiện) chống các biểu hiện tiêu cực, phiền hà sách nhiễu nhân dân; chất lượng và hiệu quả thực thi nhiệm vụ của CBCC được nâng cao; sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với đội ngũ công chức, chính quyền không ngừng cải thiện. Mô hình được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi, tham luận nêu lên những kết quả cụ thể trong PTTĐ “Dân vận khéo" và mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ", đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục lan tỏa, thực hiện tốt mô hình, kết quả thiết thực của PTTĐ “Dân vận khéo".

hoi nghi tong ket phong trao thi dua dan van kheo.jpg

    Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

         Thời gian tới, Huyện ủy Kim Bảng xác định: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy các cấp về CTDV và các cuộc vận động, PTTĐ, chú trọng nâng cao nhận thức cho CBĐV và nhân dân về PTTĐ "Dân vận khéo" gắn với việc thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về PTTĐ “Dân vận khéo", Huyện ủy Kim Bảng xác định tiếp tục tăng cường xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh; chú trọng thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất; giữ vững nguyên tắc, kỷ cương trong sinh hoạt và công tác. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị đối với PTTĐ "Dân vận khéo"; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung PTTĐ “Dân vận khéo" trên các lĩnh vực phù hợp với điều kiện từng địa bàn, từng đối tượng, nhất là tập trung nơi khó khăn, phức tạp, việc khó, việc mới, nơi có tôn giáo, những vấn đề phát sinh trong giải quyết các “điểm nóng" phức tạp, bức xúc nổi cộm ở cơ sở. Mặt khác, tiếp tục rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm, phổ biến, giới thiệu nhân rộng những mô hình, cách hay, sáng tạo. Lựa chọn xây dựng mô hình “Dân vận khéo" trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn việc xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Song song với đó, Huyện ủy Kim Bảng xác định: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước, đội ngũ CBCC về CTDV của chính quyền. Thực hiện hiệu quả các nội dung mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ". Coi đây là môt trong những công việc cụ thể thực hiện PTTĐ “Dân vận khéo". Đồng thời triển khai xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ ra toàn huyện.

         Tới dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn An, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong PTTĐ “Dân vận khéo" và mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ" ở địa phương. Đồng chí đề nghị thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện tiếp tục chỉ đạo, cụ thể hóa PTTĐ “Dân vận khéo" qua các mô hình, công việc cụ thể, trong đó tiếp tục chú trọng, nhân rộng thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ" gắn với việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác. Cùng đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện PTTĐ và mô hình. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cho CBĐV và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của PTTĐ “Dân vận khéo" và mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ". Tiếp tục xây dựng các chi, đảng bộ vững mạnh. Cùng đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC…


Đài Kim Bảng