Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

          UBND huyện Kim Bảng vừa tổ chức tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2021

          Thực hiện Quyết định số 307/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế huyện Kim Bảng đã huy động 46 điều tra viên tiến hành điều tra các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp hành chính, đơn vị sự nghiệp qua chương trình phần mềm công nghệ thông tin và điện thoại thông minh. Kết quả đã điều tra 68 đơn vị Sự nghiệp, 7 hiệp hội, 624 doanh nghiệp và 159  cơ sở tôn giáo tín ngưỡng và 6.848 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể  đạt 100% kế hoạch. Với kết quả điều tra nhanh, chính xãc và kịp thời, huyện Kim Bảng được Ban chỉ đạo tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổng điều tra kinh tế.

hoi nghi tong ket tong dieu tra kinh te nam 2021.jpg

Đại biểu tham luận tại hội nghị

       Kết quả cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã cung cấp thông tin tương đối toàn diện và đầy đủ về thực trạng năng lực sản xuất và xu hướng phát triển của các cơ sở kinh tế, sự nghiệp trên địa bàn huyện Kim Bảng trong giai đoạn 2016-2020; đáp ứng nhu cầu thông tin về từng lĩnh vực, khu vực kinh tế, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025.

hoi nghi tong ket tong dieu tra kinh te nam 2021.jpg

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

         Tại hội nghị UBND huyện Kim Bảng đã tặng giấy khen cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021.


Đài Kim Bảng