Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng triển khai các giải pháp thực hiện mô hình quản lý nhà trường, sổ học bạ điện tử tại các trường tiểu học và ...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng triển khai các giải pháp thực hiện mô hình quản lý nhà trường, sổ học bạ điện tử tại các trường tiểu học và THCS trên địa bàn.

            Công an huyện Kim Bảng phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện, Viettel Hà Nam vừa tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp thực hiện mô hình số 31 của Đề án 06 về quản lý nhà trường, sổ học bạ điện tử tại các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị.jpg

​Toàn cảnh hội nghị 

            Tại hội nghị các đại biểu là cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Kim Bảng đã được nghe đại diện Viettel Hà Nam đã trình bày: giải pháp ứng dụng hệ thống quản lý nhà trường trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu khác của ngành giáo dục. Đồng thời giới thiệu về giải pháp ứng dụng sổ học bạ điện tử; tập huấn sử dụng, vận hành các chức năng, nghiệp vụ cơ bản trong tạo lập và sử dụng sổ học bạ điện tử (tạo lập, cập nhật sổ học bạ điện tử; quản lý và lưu trữ sổ học bạ điện tử; tra cứu thông tin sổ học bạ điện tử, thực hiện các thủ tục hành chính sử dụng, liên quan đến sổ học bạ điện tử)….

             Triển khai thí điểm mô hình Quản lý nhà trường, sổ học bạ điện tử ở cấp tiểu học, THCS nhằm nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ và bảo vệ quyền lợi của học sinh, giáo viên; đồng thời sổ học bạ điện tử nhằm bảo đảm tính khả thi, an toàn, đồng bộ và liên thông, tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng sổ học bạ điện tử thay thế học bạ giấy truyền thống trong thực hiện các thủ tục hành chính có sử dụng học bạ. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chuyển đổi số ngành giáo dục./.