Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng triển khai Kế hoạch Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019 – 2024.

Tin tức - Sự kiện An ninh - Quốc phòng  
Kim Bảng triển khai Kế hoạch Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019 – 2024.

             UBND huyện Kim Bảng vừa triển khai Kế hoạch Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện, giai đoạn 2019 – 2024.

hôi nghi triên khai kê hoach đai hôi thi đua quyêt thăng  LLVT huyên.jpg

Các đại biểu dự hội nghị 

          Theo kế hoạch, Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Kim Bảng dự kiến được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 02-09/5/2024. Đại hội triển khai các nội dung: tổng kết công tác Thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019- 2024; phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2024-2029; Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện công tác TĐKT và phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024…Để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, UBND huyện Kim Bảng đã triển khai nhiệm vụ cụ thể tới các ban, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội. Trong đó Ban CHQS huyện là cơ quan thường trực giúp UBND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch chặt chẽ; chuẩn bị các nội dung Đại hội, hướng dẫn, phân công báo cáo tham luận, báo cáo điển hình tiên tiến; thực hiện công tác tổ chức Đại hội. Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; tổ chức trưng bày bảng ảnh; hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; căng treo panô, áp phích khẩu hiệu, cổ động chào mừng đại hội; trang trí khánh tiết đảm bảo đúng quy định; trưng bày hiện vật, hình ảnh hoạt động công tác quốc phòng – quân sự địa phương, sản phẩm lao động, tăng gia sản xuất của LLVT trong thời gian tổ chức Đại hội…Đây là dịp biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Lựa chọn bồi dưỡng điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc tham dự Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh năm 2024 diễn ra trong thời gian tới./.