Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng triển khai nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2022.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng triển khai nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2022.

             Ngày 17/1, Huyện ủy Kim Bảng tổng kết công tác khoa giáo năm 2021, triển khai  nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2022.

             Năm 2021, các cơ quan, đơn vi khối khoa giáo huyện Kim Bảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực: Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Tập trung tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết đại hội đảng các cấp; Tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước. Ngành giáo dục đào tạo tiếp tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác, được các cấp khen thưởng.  Lĩnh vực khoa học công nghệ được nghiên cứu ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa nông nghiệp gắn với sản xuất nông sản sạch. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức  khỏe của nhân dân được quan tâm, chú trọng. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch Covid – 19, huyện đã từng bước thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt , kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn. Tỷ lệ tiêm vác xin mũi 1 và mũi 2 cho các đối tượng trong độ tuối quy định đạt trên 97%. Công tác môi trường  được triển khai thực hiện có hiệu quả với nhiều mô hình  như:  Mô hình “Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình", mô hình “Trồng chăm sóc đường hoa, cây cảnh", “Hạn chế rác thải nguy hại trên đồng ruộng"..., góp phần tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

BAN TUYÊN GIÁO TỔNG KẾT.jpg

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

           Năm 2022 các cơ quan, đơn vị khối khoa giáo huyện Kim Bảng tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ, chức trách được giao, làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội và các lĩnh vực liên quan đến công tác khoa giáo.


Đài Kim Bảng