Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng với công tác Dân số và Phát triển

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Kim Bảng với công tác Dân số và Phát triển

            Hai năm trở lại đây, công tác Dân số và Phát triển trên địa bàn huyện Kim Bảng gặp nhiều khó khăn. Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số địa bàn còn chậm, thiếu sâu sát do biến động về cơ cấu tổ chức, phụ cấp cộng tác viên còn thấp, chậm dẫn đến việc thực hiện kết quả công tác Dân số và Phát triển ở một số xã, thị trấn chưa đạt kết quả cao. Mức sinh có nguy cơ tăng sinh trở lại, tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh còn cao, vẫn còn một bộ phận cán bộ và nhân dân muốn sinh con thứ 3, chất lượng dân số còn thấp, nhiều vấn đề về sức khỏe sinh sản vẫn chưa được giải quyết. Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng lớn tới việc triển khai các hoạt động mô hình, đề án và triển khai Chiến dịch trên địa bàn huyện. 

nói chuyện chuyên đề về cung cấp biện pháp tránh thai cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.jpg

     Nói chuyện chuyên đề về cung cấp biện pháp tránh thai cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ

        Để đảm bảo các chỉ tiêu, kế hoạch  năm 2021 về về c«ng t¸c gi¶m sinh, gi¶m tû lÖ sinh con thø 3 trë lªn, chÊt lượng D©n sè và Phát triển, TTYT huyện đã tập trung chỉ đạo Ban Dân số-KHHGĐ các xã, thị trấn rà soát số liệu, báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số-KHHGĐ. Lập kế hoạch và danh sách cấp phân bổ tiếp thị phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản Quý I, II/2021 cho các xã, thị trấn. Tiếp tục cập nhật dữ liệu dân cư vào phần mềm máy vi tính. Tập trung chỉ đạo Ban Dân số-KHHGĐ các xã, thị trấn chỉ đạo cộng tác viên tại các thôn, xóm, tổ dân cư rà soát sổ hộ gia đình chính xác, đầy đủ thông tin tại các hộ gia đình trên địa bàn để chuẩn bị cho công tác đổi sổ giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục chỉ đạo đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số-KHHGĐ thường xuyên cung cấp sản phẩm truyền thông đặc thù chuyên ngành, tư vấn trực tiếp sinh hoạt nhóm nhỏ, sinh hoạt câu lạc bộ. Hoạt động truyền thông đẩy mạnh và được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Trong đó lấy hoạt động tuyên truyền trực tiếp, nói chuyện chuyên đề, vận động được cán bộ Dân số, cộng tác viên và hội viên các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả. Hầu hết các hoạt động tuyên truyền, vận động và tư vấn đã chú trọng tới đối tượng là những cặp vợ chồng đã có 2 con trở lên, sinh con 1 bề nhưng chưa áp dụng các biện pháp tránh thai. Duy trì thường xuyên và tổ chức tốt truyền thông trực tiếp, sinh hoạt nhóm nhỏ tới đối tượng phụ nữ 15-49 tuổi trong độ tuổi sinh sản về CSSKSS và KHHGĐ thông qua đội ngũ cộng tác viên Dân số - KHHGĐ và Y tế thôn, đội. Chuẩn bị kịp thời, đa dạng các biện pháp tránh thai phi lâm sàng: thuốc uống tránh thai, bao cao su… tới tận các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông qua đội ngũ cộng tác viên Dân số -KHHGĐ. Đẩy mạnh bán tiếp thị bao cao su, thuốc uống tránh thai. Kết quả 9 tháng đầu năm 2021: Mức giảm tỷ suất sinh: 0,15 %o Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,82%o. Các mô hình điển hình trên địa bàn huyện được quan tâm chú trọng. Mô hình sàng lọc trước sinh và sơ sinh đang được tiếp tục triển khai theo kế hoạch ở tất cả các xã, thị trấn. Hàng tháng các xã, thị trấn lồng ghép triển khai mô hình vào ngày 25 tiêm chủng tại Hội trường Trạm Y tế. Mô hình “Tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân" ở 04 xã: Lê Hồ, Văn Xá, Tân Sơn, Ngọc Sơn. Đề án “Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh'' đang được tiếp tục triển khai theo kế hoạch ở tất cả các xã, thị trấn. Xây dựng và duy trì sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Đề án “Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng''. Mô hình “ Phụ nữ và trẻ em gái":  Mô hình CSSKSS tại các trường THPT,THCS. Kết quả triển khai mô hình, đề án là khả quan. Các xã, thị trấn đã duy trì triển khai lồng ghép vào các ngày tiêm chủng, sinh hoạt đoàn viên thanh niên của ngày giao ban xã, thị trấn. Nhằm vận động tất cả các đối tượng tham gia và hiểu biết thêm về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.

fc660faf519927ace146b1b0e96d1b45.jpg

Chi cục dân số - KHHGĐ tỉnh, TTYT huyện phối hợp tổ chức nói chuyện  chuyên đề về sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên

           Với mục tiêu: Tập trung mọi nỗ lực để duy trì, ổn định mức giảm tỷ lệ sinh, phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3  đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, 3 tháng cuối năm 2021, TTYT huyện tiếp tục đẩy mạnh toàn diện tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về công tác dân số. Chỉ đạo đội ngũ làm công tác Dân số-KHHGĐ đặc biệt là đội ngũ công tác viên Dân số-KHHGĐ xóm, đội duy trì thường xuyên cung cấp các sản phẩm truyền thông đặc thù chuyên ngành, tư vấn trực tiếp, sinh hoạt nhóm nhỏ, sinh hoạt câu lạc bộ tới hộ gia đình, quan tâm tới các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên, thanh niên. Tổ chức tốt truyền thông tư vấn CSSKSS/KHHGĐ gắn với cung cấp đầy đủ kịp thời các biện pháp tránh thai phi lâm sàng tới tận các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông qua hệ thống y tế xóm, đội và cộng tác viên Dân số. Chỉ đạo Ban D©n sè và Phát triển xã, thị trấn phối hợp với đội dịch vụ khoa CSSKSS huyện để thực hiện các dịch vụ KHHGĐ lâm sàng hàng tuần nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2021.​