Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp

Bộ máy tổ chức Các phòng chuyên môn  
Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp

1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao

1.1.  Vũ Thị Thúy Hằng

- Sinh năm: 1981

- Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0913.177.589

1.2.  Trần Văn Ngọc

- Sinh năm: 1970

- Chức vụ:  Phó Giám đốc 

- Điện thoại: 0976142508

1.3 Bùi Dung Khánh

- Sinh năm: 1980

- Chức vụ:  Phó Giám đốc 

- Điện thoại: 0914647113


2. Hội Chữ thập đỏ

2.1. Tăng Thị Minh Hòa

- Sinh năm: 1968

- Chức vụ: Chủ tịch hội

- Điện thoại: 0989098699

2.2. Khổng Thị Hương

- Sinh năm: 1971

- Chức vụ: Phó Chủ tịch hội

- Điện thoại: 0915.682.978


3. Trung tâm giáo dục NN-GDTX

3.1. Trần Huy Cường

- Sinh năm: 1969

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại:

3.2. Nguyễn Thị Thực

- Sinh năm: 1986

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại:


4. Trung tâm PT cụm CN

4.1.  Nguyễn Văn Hải

- Sinh năm: 1969

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0912.164.322

4.2  Lê Văn Bốn

- Sinh năm: 1969

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 

5 . Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

5.1 Trần Thị Khanh

- Sinh năm: 1980

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại:0987530892

5.2. Nguyễn Văn Hùng

- Sinh năm: 1984

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại:

6. Trung tâm Phát triển quỹ đất

6.1.  Nguyễn Trung Văn

- Sinh năm: 1970

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0985117212

67.2. Bùi Khánh Hưng

- Sinh năm: 1985

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0919.960.244

6.4. Đoàn Thị Huệ

- Sinh năm: 1983

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0932.256.683


7. Ban quản lý dự án

7.1. Đặng Hữu Hảo

- Sinh năm: 1980

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0915556238