Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo HĐND huyện

Bộ máy tổ chức Lãnh đạo HĐND huyện  
Lãnh đạo HĐND huyện

I. Thường trực HĐND huyện 

1. Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện

bí thư.jpg

- Họ và tên: Phạm Hồng Sơn

- Sinh ngày: 18/6/1971

- Quê quán: xã Phù Vân - Tp. Phủ Lý

- Thường trú: Tổ 1 - phường Minh Khai - Tp. Phủ Lý

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Kỹ sư Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp

                                       

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Hòm thư điện tử: phamhongson@hanam.gov.vn

- Số điện thoại: 0912.529.522

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách HĐND huyện

2. Phó chủ tịch HĐND huyện

PCT HĐND 1.jpg

- Họ và tên: Phạm Thị Huệ

- Sinh ngày: 22/02/1976

- Quê quán: Thôn 2 - xã Thi Sơn - Huyện Kim Bảng

- Thường trú: Thôn 2 - xã Thi Sơn - Huyện Kim Bảng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD, Cử nhân ngành Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Hòm thư điện tử: phamhongson@hanam.gov.vn

- Số điện thoại: 0915.611.288

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách HĐND huyện

II. Các ban HĐND huyện

1. Ban Kinh tế -

- Ông Nguyễn Văn Đoàn - Trưởng ban

ĐT: 0982630279

- Ông Chu Văn Chiến: Phó trưởng ban

ĐT: 0916847729

2. Ban pháp chế

- Ông Hoàng Xuân Hòa - Trưởng ban

ĐT: 0915669001

- Bà Hoàng Thị Thảo - Phó trưởng ban

ĐT: 0919706128

Tin liên quan