Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo HĐND huyện

Bộ máy tổ chức Lãnh đạo HĐND huyện  
Lãnh đạo HĐND huyện

2. Phó chủ tịch HĐND

pct tuyen.jpg

- Họ và tên: Đỗ Văn Tuyên

- Sinh ngày: 04/8/1960

- Quê quán: xã Thi Sơn - huyện Kim Bảng

- Thường trú: xã Thi Sơn - huyện Kim Bảng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Hòm Thư Điện Tử: dovantuyen@hanam.gov.vn

- Số điện thoại: 0913.289.326


3. Phó chủ tịch HĐND

PCT nga.jpg

- Họ và tên: Vũ Duy Ngà

- Sinh ngày: 03/03/1963

- Quê quán: xã Hoàng Tây - huyện Kim Bảng

- Thường trú:  Hoàng Tây - huyện Kim Bảng​g

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý ruộng đất

- Trình độ chính trị: Cao cấp​

- Hòm Thư Điện Tử: vuduynga@hanam.gov.vn

- Số điện thoại: 0915.509.725

Tin liên quan