Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo UBND huyện Kim Bảng

Bộ máy tổ chức Lãnh đạo UBND huyện  
Lãnh đạo UBND huyện Kim Bảng
1. Chủ tịch UBND
CT son.jpg
- Họ và tên: Phạm Hồng Sơn
- Sinh ngày: 18/6/1971
- Quê quán: xã Phù Vân - Tp. Phủ Lý
- Thường trú: Tổ 1 - phường Minh Khai - Tp. Phủ Lý
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp
                                       Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
​- Hòm thư điện tử: phamhongson@hanam.gov.vn
- Số điện thoại: 0912.529.522
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

2. Phó Chủ tịch
PCT hiep.jpg
- Họ và tên: Phạm Thị Hiệp
- Sinh ngày: 27/7/1967
- Quê quán: xã Đồng Hóa - huyện Kim Bảng
- Thường trú: xã Đồng Hóa - huyện Kim Bảng
- Trình độ chuyên môn: Kĩ sư Nông nghiệp - Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
                                       Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
​- Hòm thư điện tử: phamthihiep@hanam.gov.vn
- Số điện thoại: 0912.155.037
- Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế


3. Phó Chủ tịch
pct son.jpg
Họ và tên: Lưu Trần Sơn
- Sinh ngày: 28/2/1977
- Quê quán: xã Vũ Hồng - huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình
- Thường trú:​ Tổ dân phố Mễ Nội - phường Liêm Chính - Tp. Phủ Lý
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật - Chuyên ngành Pháp luật kinh tế và luật quốc tế
                                       Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
​- Hòm thư điện tử: luutranson@hanam.gov.vn
- Số điện thoại: 0918.086.313
- Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa - Xã hội
Tin liên quan