Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo UBND huyện Kim Bảng

Giới thiệu chung Bộ máy tổ chức  
Lãnh đạo UBND huyện Kim Bảng
1. Chủ tịch UBND huyện
AnhCT.jpg

Họ và tên: Nguyễn Thành Thăng
- Sinh ngày: 20/4/1976
- Quê quán: xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Thường trú:​ Tổ dân phố Nam Cao, TT Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà nam
- Trình độ chuyên môn: Kĩ sư kinh tế
- Học hàm, học vị:  Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
-Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo và điều hành chung công việc của Ủy ban nhân dân huyện, chịutrách nhiệm trước pháp luật, trước cấp ủy và chính quyền cấp trên về trách nhiệm
người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân đến các nhiệm vụ phụ trách.
+ Trực tiếp phụ trách lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,phát triển đô thị, hạ tầng đô thị, kinh tế đối ngoại, tài nguyên khoáng sản, tài chính,ngân sách, chủ trương đầu tư, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện.
+ Công tác tổ chức bộ máy, biên chế đối với các cơ quan, đơn vị hành chính, sựnghiệp, công chức cấp xã, cải cách hành chính, nội chính, thanh tra, tư pháp, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định, thi đua khen thưởng.
+ Phụ trách công tác thi đua khen thưởng khối nội chính.

​- Hòm thư điện tử: nguyenthanhthang@hanam.gov.vn
- Số điện thoại: 0915148676

2. Phó chủ tịch UBND huyện
Đc Nguyễn Hùng Sơn - Phó chủ tịch UBND huyện.jpg


Họ và tên: Nguyễn Hùng Sơn
- Sinh ngày: 19/12/1976
- Quê quán: Xã Nhật Tân - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam.
- Thường trú:​ Tổ dân phố số 6, thị trấn Quế - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam.
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Học hàm, học vị: Thạc sỹ quản lý kinh tế - Chuyên ngành: Quản lý kinh tế .
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Lĩnh vực phụ trách: ​Phụ trách khối kinh tế, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực công tác: kinh tế tổng hợp, ngân hàng, xây dựng, giao thông, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng các dự án, khoa học công nghệ; các chương trình, Đề án thuộc lĩnh vực phục trách.
+ Thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của Ủy ban nhân dân huyện khi được ủy quyền;
+ Phụ trách công tác thi đua khen thưởng khối tổng hợp, kinh tế ngành và doanh nghiệp;

​- Hòm thư điện tử: nguyenhungson@hanam.gov.vn
- Số điện thoại: 0888515666

3. Phó chủ tịch UBND huyện
Đc Phạm Hoàng Tùng - Phó chủ tịch UBND huyện.jpg
Họ và tên: Phạm Hoàng Tùng
- Sinh ngày: 13/11/1975
- Quê quán: Xã Thụy Lôi - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam.
- Thường trú:​ Tổ dân phố số 2, thị trấn Quế - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam.
- Trình độ chuyên môn: Đại học, 
- Học hàm, học vị: Thạc sỹ quản lý kinh tế - Chuyên ngành: Quản lý kinh tế .
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Lĩnh vực phụ trách: ​Phụ trách khối văn hóa - xã hội, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực công tác:giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông, công tác vệ sinh môi trường, giáo dục, y tế, dân số, lao động, thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội, việc làm, dạy nghề, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác thanh niên, vì sự tiến bộ của phụ nữ, gia đình và trẻ em; thông tin và truyền thông, phát thanh, văn hóa thể thao và du lịch; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác thi hành án, tôn giáo, tín ngưỡng;
công tác đối ngoại. Các chương trình, Đề án thuộc lĩnh vực phụ trách;
+ Thay mặt Ủy ban giữ mối quan hệ với Mặt trận Tổ quốc, khối đoàn thể và các tổ chức xã hội;
+ Phụ trách công tác thi đua khen thưởng khối Văn hóa - xã hội;

​- Hòm thư điện tử: phamhoangtung@hanam.gov.vn
- Số điện thoại: 0915611298