Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác của TTHĐND-UBND huyện từ 12/09/2022 - 18/09/2022

Thông tin chỉ đạo điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác của TTHĐND-UBND huyện từ 12/09/2022 - 18/09/2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 12/09/2022:
Sáng07:00 - 11:00
Tiếp Công dân định kỳ thàng 9/2022
Đ/c Sơn - PCT UBND, đ/c Huệ - PCT HĐNDTP theo thông báoTrụ sở tiếp công dân huyệnVP: Đ/c Tuấn - PVP
08:00 - 11:00
Hn trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và Sơ kết 05 thực hiện NĐ 83 ngày 18/7/2017 của Chính phủ
Thủ tướng Chính phủĐ/c Chủ tịch UBND; các ngành theo giấy mờiPhòng họp BCH Đảng bộ huyệnVP: Đ/c CVP
Chiều14:00 - 17:00
HN nghe quy hoạch các phân khu đô thị, tiến độ phân loại đô thị, chương trình phát triển đô thị
TT Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyệnTP theo Giấy mờiPhòng 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c CVP, đ/c Hoàn dự
Thứ 3, 13/09/2022:
Sáng07:30 - 11:00
Hn giao ban khối quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp huyện tháng 9/2022
Đ/c Chủ tịch UBND huyệnTP theo Giấy mờiPhòng 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: tập thể LĐVP, đ/c Hoàn dự
Chiều14:00 - 17:00
Hn nghe báo cáo tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn huyện
Lãnh đạo UBND huyệnTP theo giấy mờiPhòng 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c CVP, đ/c Hoàn dự
Thứ 4, 14/09/2022:
Sáng07:30 - 11:00
Hn nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và quy hoạch các dự án đấu giá QSD đất tại xã Thanh Sơn, Tượng Lĩnh, Đại Cương
Đ/c Chủ tịch UBND huyệnTP theo giấy mờiPhòng 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c CVP, đ/c Hoàn dự
Chiều14:00 - 17:00
HN nghe báo cáo đề xuất chủ trương các dự án đầu tư công trình HĐND huyện (kỳ họp chuyên đề)
Đ/c Chủ tịch UBND huyệnTP theo Giấy mờiPhòng 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c CVP, đ/c Hoàn dự
Thứ 5, 15/09/2022:
Sáng
Chiều14:00 - 16:00
Giao ban Thường trực 3 bên
TT Huyện uỷPhòng 210 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c CVP
Thứ 6, 16/09/2022:
Sáng07:30 - 11:00
HN tổng kết vụ đông 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ 2022 - 2023
Đ/c Sơn - PCT UBNDTP theo giấy mờiHT UBND huyện (tầng 2 - Nhà D)VP: Đ/c Tuấn - PVP
Chiều14:00 - 17:00
HN rà soát tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao 6 xã năm 2022
Đ/c Sơn - PCT UBNDTP theo giấy mờiPhòng 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c Tuấn - PVP
Thứ 7, 17/09/2022:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 18/09/2022:
Sáng
Chiều


UBND huyện