Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác của TTHĐND-UBND huyện từ 18/7-24/7/2022

Thông tin chỉ đạo điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác của TTHĐND-UBND huyện từ 18/7-24/7/2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 18/07/2022:
Sáng07:30 - 11:00
HN tổng kết 20 năm triển khai CSXH ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng khác theo NĐ 78/2022/NĐ-CP
Đ/c Sơn - PCT UBNDTH theo Giấy mờiHT UBND (tầng 2 - Nhà D)VP: đ/c CVP
Chiều14:00 - 17:00
HN UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ đầu tư các dự án
UBND tỉnhĐ/c Sơn - PCT UBNDPhòng 320, trụ sở UBND tỉnhVP: Đ/c Thủy
Thứ 3, 19/07/2022:​
Sáng07:30 - 11:00
HN ngheo báo cáo tiến độ thực hiện Chỉ thị 02 của Huyện ủy và cấp giấy chứng nhận QSD đất
Đ/c Sơn - PCTTheo Giấy mờiPhòng 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c Tuấn - PVP
Chiều14:00 - 17:00
Hn nghe phương án giá đất một số dự án trên địa bàn huyện
UBND tỉnhĐ/c Sơn - PCT UBNDPhòng 203, trụ sở UBND tỉnhVP: Đ/c Thủy
14:00 - 17:00
Giao ban tháng 7/2022 của Thường trực HĐND huyện
Thường trực HĐND huyệnĐ/c Tùng - PCTPhòng 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: đ/c CVP, đ/c Hoàn dự
14:00 - 17:00
HN UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả Dự án thành lập "Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voọc mong trắng trên địa bàn huyện KB"
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnhĐ/c Chủ tịch UBND huyệnPhòng 320 - trụ sở UBND tỉnhVP: đ/c Đức
Thứ 4, 20/07/2022:
Sáng07:00 - 11:00
Tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022
Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyệnTP theo Thông báoTrụ sở tiếp công dânVP: đ/c Tuấn - PVP
Chiều14:00 - 17:00
HN nghe báo cáo tiến độ GPMB, các dự án trọng điểm, tái định cư
Đ/c Chủ tịch UBND huyệnTP theo giấy mờiPhòng 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: đ/c CVP, đ/c Hoàn dự
Thứ 5, 21/07/2022:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 22/07/2022:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 23/07/2022:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 24/07/2022:
Sáng
Chiều