Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác của TTHĐND-UBND huyện từ 20/6-26/6/2022

Thông tin chỉ đạo điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác của TTHĐND-UBND huyện từ 20/6-26/6/2022
Thời gian
Nội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 20/06/2022:
Sáng07:00 - 11:00
Tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022
Đ/c BTHU, Chủ tịch HĐND huyệnTP theo thông báoTrụ sở tiếp công dân huyệnVP: đ/c CVP
08:00 - 11:00
HN nghe báo cáo đánh giá KQ và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp nâng cao chỉ số PAPI, SIPAS, PAR INDEX
UBND tỉnhĐ/c Chủ tịch UBND huyệnPhòng họp 320 - trụ sở UBND tỉnhVP: Đ/c Đức
Chiều14:00 - 17:00
Hội nghị nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng và các dự án tái định cư trên địa bàn huyện
Đ/c Chủ tịch UBND huyệnTP theo giấy mờiPhòng 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c CVP, đ/c Hoàn dự
Thứ 3, 21/06/2022:
Sáng08:00 - 11:00
Tỉnh uỷ tổ chức HN sơ kết NQ 54-NQ/TW và KL số 13-KL/TW của Bộ Chính trị
TT Tỉnh uỷ- Đ/c BTHU, CTHĐND huyện
- Đ/c CT UBND huyện
HT UBND tỉnhVP: Đ/c Đức
Chiều14:00 - 17:00
TT Tỉnh ủy làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp và các Hội doanh nghiệp tỉnh năm 2022
TT Tỉnh ủyĐ/c Tùng - PCT UBND huyệnHT UBND tỉnhVP: Đ/c Trung
15:30 - 17:00
Kiểm toá nhà nước khu vực 1 thông qua dự thảo biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán
Lãnh đạo UBND huyệnTP theo giấy mờiPhòng 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: đ/c CVP
Thứ 4, 22/06/2022:
Sáng07:30 - 11:00
HN nghe kết quả rà soát tiêu chí xây dựng thị xã, phường và QH phân khu đô thị
Lãnh đạo UBND huyệnTP theo giấy mờiPhòng 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: đ/c CVP
08:00 - 11:30
Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh
UBND tỉnhĐ/c Chủ tịch UBND huyệnPhòng 320 - trụ sở UBND tỉnhVP: Đ/c Đức
Chiều14:00 - 17:00
Phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 6/2022
TT HĐND huyệnTP theo Giấy mờiPhòng 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: đ/c CVP
14:00 - 17:00
Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh
UBND tỉnhĐ/c Chủ tịch UBND huyệnPhòng 320 - trụ sở UBND tỉnhVP: đ/c Đức
Thứ 5, 23/06/2022:
Sáng07:30 - 11:00
Phiên Họp Uỷ ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 6/2022
Đ/c Chủ tịch UBND huyệnTP theo giấy mờiPhòng 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: tập thể lãnh đạo, đ/c Hoàn dự
Chiều14:00 - 17:00
HN nghe quyết toán kinh phí GPMB
Đ/c Sơn - PCT UBND huyệnTP theo giấy mờiPhòng 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c Tuấn - PVP, Đ/c Hoàn dự
Thứ 6, 24/06/2022:
Sáng
Chiều14:00 - 17:00
HN đôn đốc chống thất thu ngân sách
Đ/c Sơn - PCT UBND huyệnTP theo giấy mờiPhòng 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c Tuấn - PVP, Đ/c Hoàn dự
Thứ 7, 25/06/2022:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 26/06/2022:
Sáng
Chiều

UBND huyện