Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác của TTHĐND-UBND huyện từ 23/5-29/5/2022

Thông tin chỉ đạo điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác của TTHĐND-UBND huyện từ 23/5-29/5/2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 23/05/2022:
Sáng07:30 - 11:30
HN nghe đơn vị tư vấn báo cáo ý tưởng quy hoạch các khu tái định cư trên địa bàn huyện
UBND huyệnTP theo giấy mờiPhòng họp 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c Khiêm - PVP, đ/c Hoàn
Chiều14:00 - 17:00
Sở TNMT tổ chức HN xem xét cho ý kiến đối với đề nghị của công ty TNHH Đồng Sơn (rút ngắn thời gian hoạt​ động DA khai thác KS)
Sở Tài nguyên - MTĐ/c Sơn - PCT UBNDPhòng họp tầng 2 - Sở TNMTVP: Đ/c Thủy
14:00 - 17:00
Tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ
TT Huyện ủyTP theo giấy mờiHT tầng 2 - Nhà D, trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c Tuấn - PVP
Thứ 3, 24/05/2022:
Sáng07:30 - 11:00
HN đôn đốc tiến độ, quyết toán công tác GPMB
Đ/c Chủ tịch UBND huyệnTP theo giấy mờiPhòng họp 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c Tuấn - PVP, đ/c Hoàn
Chiều14:00 - 17:00
Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân
Đ/c Tùng - PCT UBND huyệnTP: theo giấy mờiPhòng họp 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c Tuấn - PVP
14:00 - 17:00
Sở NN - PTNT tổ chức HN tổng kết vụ mùa năm 2021, vụ đông 2021 - 2022
Sở Nông nghiệp - PTNTĐ/c Sơn - PCT UBND huyệnHT tầng 5 - Sở Nông nghiệp - PTNTVP: Đ/c Thủy
Thứ 4, 25/05/2022:
Sáng07:30 - 11:00
Họp Ủy ban nhân dân thường kỳ tháng 5/2022
Đ/c Chủ tịch UBND huyệnTP theo giấy mờiPhòng họp 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: tập thể lãnh đạo VP, đ/c Hoàn dự
Chiều14:00 - 17:00
HN ngheo báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện
Đ/c Chủ tịch UBND huyệnTP theo giấy mờiPhòng họp 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c Khiêm - PVP, đ/c Hoàn dự
Thứ 5, 26/05/2022:
Sáng07:30 - 11:00
Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy
TT Huyện ủyCác đ/c BTV Huyện ủyPhòng họp 210 - Nhà A, trụ sở HU - UBND huyệnVP: Đ/c Khiêm - PVP
Chiều14:00 - 17:00
Giao ban Thường trưc 3 bên
TT Huyện ủyPhòng họp 210 - Nhà A, trụ sở HU-UBND huyệnVP: Đ/c Khiêm - PVP
Thứ 6, 27/05/2022:
Sáng08:00 - 11:00
Ban Thi đua khen thưởng Trung ương làm việc với huyện Kim Bảng
Đ/c Tùng - PCT UBND huyệnTP: theo giấy mờiPhòng họp 201 - Nhà A, trụ sở HU-UBND huyệnVP: Đ/c Tuấn - PVP
Chiều
Thứ 7, 28/05/2022:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 29/05/2022:
Sáng
Chiều