Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần từ ngày 02/11/2020 - 08/11/2020

Thông tin chỉ đạo điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác tuần từ ngày 02/11/2020 - 08/11/2020
Thời gian
Nội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 02/11/2020:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
HN rào soát khu bảo tồn Voọc mông trắng
Sở NN&PTNTĐ/c Sơn PCTSở NN&PTNTVP: Đ/c Giang
Thứ 3, 03/11/2020:
Sáng07:30 - ..........
HN Hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2020
UBND tỉnhĐ/c Tùng PCTTrường THPT Lý Thường Kiệt
08:00 - ..........
HN nghe Sở XD báo cáo QH dọc T3
UBND tỉnhĐ/c CTP203-Trụ sở UBND tỉnhVP: Đ/c Đức
08:00 - ..........
HN triển khai kế hoạch TLĐX, xử lý vi phạm CT thủy lợi...
UBND huyệnThành phần theo GMHT nhà DVP: Đ/c Thường PVP, đ/c Hoàn dự
08:00 - ..........
Giao ban HĐND các xã, TT
TT HĐND huyệnThành phần theo GMP021- Nhà A, Trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c Khiêm PVP dự
Chiều14:00 - ..........
HN lấy ý kiến vào dự thảo NQ...
UBND tỉnhĐ/c CTP321-Trụ sở UBND tỉnhVP: Đ/c Đức
14:00 - ..........
HN đối thoại khiếu nại...
UBND tỉnhĐ/c Tùng PCTBan tiếp công dân tỉnhVP: Đ/c Giang
Thứ 4, 04/11/2020:
Sáng08:00 - ..........
HN: Sở NN&PTNT báo cáo QH khu bảo tồn Voọc mông trắng
UBND tỉnhĐ/c CTP203-Trụ sở UBND tỉnhVP: Đ/c Đức
Chiều13:30 - ..........
HN Hiệp thương thống nhất địa giới hành chính
Sở Nội vụLĐ huyệnSở Nội vụVP: Đ/c Giang
14:00 - ..........
Nghe công tác đấu giá đất
UBND huyệnTCKH, TNMT, KTHTP201- Nhà A, Trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c Hoàn dự
Thứ 5, 05/11/2020:
Sáng08:00 - ..........
Xin ý kiến về chuyển đường QL thành đường địa phương
Sở GTVTĐ/c CTSở GTVTVP: Đ/c Đức
08:00 - ..........
HN: Nghe Sở NN&PTNT báo cáo...
UBND tỉnhĐ/c Sơn PCTP203-Trụ sở UBND tỉnh
Chiều13:30 - ..........
Họ BCĐ phòng chống dịch, động vật
UBND tỉnhĐ/c Sơn PCTP203-Trụ sở UBND tỉnh
14:30 - ..........
HN: TK thực hiện các đề án phát triển SX....
UBND tỉnhĐ/c Sơn PCTP203-Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 6, 06/11/2020:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Tổng kết phong trào Dân vận khéo
TTHUThành phần theo GMHT nhà DVP: Đ/c CVP, đ/c Khiêm PVP dự
Thứ 7, 07/11/2020:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 08/11/2020:
Sáng
Chiều