Thời gian
Nội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 07/09/2020:
Sáng08:00 - ..........
TAND tỉnh về làm việc...
UBND huyệnThành phần theo GMP201-Trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c Thường PVP, đ/c Hoàn dự
Chiều14:00 - ..........
HN báo cáo tiến độ GPMB
UBND huyệnThành phần theo GMP201-Trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c Khiêm PVP, đ/c Hoàn dự
14:30 - ..........
Tổ chức buổi làm việc với công ty TNHH SA VINA...
Sở TNMTĐ/c Sơn PCTCông ty TNHH SA VINAVP: Đ/c Hồng
Thứ 3, 08/09/2020:
Sáng06:45 - ..........
Lễ dâng hương, đặt vòng hoa
UBND tỉnhĐ/c CTKhu đền thờ các AHLS tỉnh Hà Nam
Chiều14:00 - ..........
Sở XD xin ý kiến các đơn vị liên quan đến dự án hồ Ba Hang...
Sở Xây dựngĐ/c Sơn PCTSở XDVP: Đ/c Hồng
Thứ 4, 09/09/2020:
Sáng10:00 - ..........
Họp giải quyết đơn thư
Thành phần theo GMP201-Trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c CVP, đ/c Hoàn dự
Chiều14:00 - ..........
Làm việc với Sở XD....
UBND huyệnThành phần theo GMP201-Trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c Thường PVP dự
14:00 - ..........
Triển khai phần mềm báo cáo KTXH
Văn phòng UBND tỉnhLãnh đạo UBND huyện, VPP203 - Trụ sở UBND tỉnhVP: Đ/c Khiêm PVP, đ/c Hoàn dự
Thứ 5, 10/09/2020:
Sáng07:00 - ..........
Tiếp công dân
UBND huyệnĐ/c CT, Đ/c Huệ PCT HĐNDTrụ sở tiếp công dân huyệnVP: Đ/c CVP dự
Chiều
Thứ 6, 11/09/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 12/09/2020:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 13/09/2020:
Sáng
Chiều