Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần từ ngày 09/11/2020 - 15/11/2020

Thông tin chỉ đạo điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác tuần từ ngày 09/11/2020 - 15/11/2020
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 09/11/2020:​
Sáng08:00 - ..........​
Góp ý dự thảo các Đề án QP của tỉnh
UBND tỉnh
Đ/c CTHT Bộ CHQS tỉnhVP: Đ/c Đức
08:00 - ..........
Cập nhật KTM
TTHUThành phần theo GM
HT UBND xã Thi SơnVP: Các đ/c Đảng viên CB
Chiều13:30 - ..........
Dự phiên họp UB
UBND tỉnhĐ/c CTP321-Trụ sở UBND tỉnhVP: Đ/c Đức
14:30 - ..........
Hội khỏe phù đổng
UBND tỉnhĐ/c Tùng PCTNhà thi đấu TDTT tỉnhVP: Đ/c Giang
Thứ 3, 10/11/2020:
Sáng07:30 - ..........
Dự phiên họp UB
UBND tỉnhĐ/c Sơn PCTP321-Trụ sở UBND tỉnhVP: Đ/c Giang
07:30 - ..........
Tiếp công dân
Đ/c CTThành phần theo TBTrụ sở tiếp công dân huyệnVP: Đ/c CVP dự
Chiều15:30 - ..........
Họp BCĐ Thi hành án dân sự huyện
UBND huyệnThành phần theo GMP201- Nhà A, Trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c Thường PVP, đ/c Hoàn dự
Thứ 4, 11/11/2020:
Sáng08:00 - ..........
Triển khai các VB pháp luật về ATTP
UBND huyệnThành phần theo GMHT nhà D
Chiều14:00 - ..........
Nghe QH chi tiết khu đấu giá...
UBND huyệnThành phần theo GMP201- Nhà A, Trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c Khiêm PVP, đ/c Hoàn dự
Thứ 5, 12/11/2020:
Sáng08:00 - ..........
Tổng kết Đề án về QP địa phương
UBND tỉnhĐ/c Tùng PCTHT Bộ CHQS tỉnhVP: Đ/c Giang
08:00 - ..........
Triển khai KH kiểm kê bắt buộc
UBND huyệnThành phần theo GMPhòng 210 - Nhà A
08:00 - ..........
Thanh tra Chính phủ về làm việc
TTCPCác ngành liên quanP201- Nhà A, Trụ sở UBND huyện
Chiều
Thứ 6, 13/11/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 14/11/2020:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 15/11/2020:
Sáng
Chiều