Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần từ ngày 16/03/2020 - 22/03/2020

Thông tin chỉ đạo điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác tuần từ ngày 16/03/2020 - 22/03/2020
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 16/03/2020:
Sáng07:30 - ..........
Tổng duyệt chương trình ĐH Tượng Lĩnh
TTHUThành phần theo KHTại Trụ sở ĐU-UBND xã Tượng Lĩnh
08:00 - ..........
HN xin ý kiến dự thảo báo cáo Đoàn GS
TTHUThành phần theo GMP201-Trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c Linh PVP dự
08:00 - ..........
HN nghe tiến độ GPMB
UBND huyệnThành phần theo GMP202-Trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c Hoàn dự
Chiều13:30 - ..........
Thực hiện quy trình nhân sự UBKT
TTĐU các xã-TTThành phần theo KHTrụ sở ĐU-UBND các xã-TT
Thứ 3, 17/03/2020:
Sáng08:00 - ..........
HN nghe báo cáo kết quả xử lý vi phạm đất đai
UBND huyệnThành phần theo GMP201-Trụ sở UBND huyệnVP: Đ/c LInh PVP, đ/c Hoàn dự
Chiều
Thứ 4, 18/03/2020:
Sáng
Chiều13:00 - ..........
Phiên trù bị ĐH điểm Đảng bộ xã Lê Hồ
TTĐU xã Lê HồThành phần theo GMNVH xã Lê HồVP: Đ/c CVP dự
Thứ 5, 19/03/2020:
Sáng07:00 - ..........
Khai mạc Phiên chính thức ĐH điểm Đảng bộ xã Lê Hồ
xã Lê HồThành phần theo GMNhà Văn hóa xã Lê HồVP: Đ/c CVP dự
Chiều
Thứ 6, 20/03/2020:
Sáng07:45 - ..........
Tiếp công dân
Lãnh đạo UBND huyệnThành phần theo TBTrụ sở tiếp công dânVP: Đ/c Linh PVP dự
09:30 - ..........
Giao ban TT
TTHUTTHU-HĐND-Lãnh đạo UBNDPhòng họp Huyện ủyVP: Đ/c CVP dự
Chiều