Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mặt trận tổ quốc Kim Bảng tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin tức - Sự kiện  
Mặt trận tổ quốc Kim Bảng tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

     Ngày 2/10/2018 Mặt trận tổ quốc Kim Bảng tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

      Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thời gian qua Mặt trận tổ quốc các cấp huyện Kim Bảng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập. Thực hiện tốt việc xây dựng mô hình điểm; Trong chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm, Ban Thường trực ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ, nội dung thi đua quan trọng. Từ đó, phối hợp với chi bộ chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau", “trong trước, ngoài sau", “học đi đôi với làm theo". Với việc triển khai, thực hiện cụ thể như vậy, cộng với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên và những người làm công tác mặt trận, các tầng lớp nhân dân trong huyện, các hội viên, đoàn viên đã tích cực hưởng ứng phong trào “Kim Bảng chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

     Tại buổi tọa đàm, có 11 ý kiến chia sẻ, trao đổi  kinh nghiệm của cán bộ Ban công tác mặt trận cơ sở, các cá nhân điển hình trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã nêu bật lên được những kinh nghiệm hay, những bài học quý  góp phần tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia đẩy mạnh phát triển kinh tế xây dựng các mô hình điểm làm theo Bác. Mỗi ý kiến là một việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả của cá nhân, tập thể trong việc vận dụng sáng tạo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ở cơ sở. Thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.


Đài Kim Bảng