Skip Ribbon Commands
Skip to main content

MTTQ huyện Kim Bảng tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
MTTQ huyện Kim Bảng tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

         Trong 2 ngày (16 - 17/5), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện (Kim Bảng) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029.

          Về dự và chỉ đạo Đại hội về phía tỉnh có các đồngg chí; Đ/C Trần Thị Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy. Về phía huyện có đồng chí Phạm Hồng Sơn, TUV, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; Đ/C Nguyễn Văn Đoàn, phó bí thư thường trực huyện ủy; Đ/C Nguyễn Thành Thăng, chủ tịch UBND huyện; cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; đại diện Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn, các vị chức sắc đại diện các tôn giáo, cùng 185 đại biểu chính thức, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện.

Lãnh đạo tỉnh, huyện dự Đại hội.jpg

Các đại biểu dự Đại hội

            Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ các cấp của huyện Kim Bảng và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả 5 chương trình hành động và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện lần thứ XXIII đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy tinh thần thi đua lao động sáng tạo, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh", phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", “Đoàn kết sáng tạo"… được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo" các cấp vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo" đạt trên 2,5 tỷ đồng. Phối hợp xây mới và sửa chữa 74 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí 2,13 tỷ đồng. Các hoạt động an sinh xã hội được tăng cường. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thi đua, sáng tạo trong phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 2,23% năm 2019 xuống còn 1,82% năm 2023. Vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 được 2,8 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2023, tỷ lệ khu dân cư văn hóa của huyện đạt 85,6%; gia đình văn hóa đạt 91% so với số hộ đăng ký (tăng 0,5 % so với đầu nhiệm kỳ). Hằng năm, 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11); trong đó có 70% khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội, 30% khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết. Đến nay, huyện Kim Bảng và 16/16 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 10/16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

            Công tác giám sát, phản biện xã hội được thực hiện nghiêm túc; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được MTTQ các cấp thường xuyên chú trọng; tăng cường vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tổ chức bộ máy của mặt trận và các tổ chức thành viên được củng cố, kiện toàn, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và phát huy.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng đại hội.jpg

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng đại hội

         Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", nhiệm kỳ 2024 – 2029, MTTQ huyện Kim Bảng xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp; xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường sự đồng thuận trong xây dựng NTM, đô thị văn minh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đề ra 11 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 6 chương trình hành động. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, xây dựng huyện Kim Bảng trở thành thị xã trước năm 2025, là huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch; là đô thị xanh thông minh phía Bắc của tỉnh.

Ra mắt Ban chấp hành MTTQ huyện lần thứ 24.jpg

Ra mắt Ban chấp hành MTTQ huyện lần thứ 24 

           Trên tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Đại đại biểu MTTQ huyện Kim Bảng hội đã hiệp thương dân chủ cử 55 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Kim Bảng khóa XXIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại phiên họp thứ nhất Ủy ban MTTQ huyện khóa XXIV diễn ra chiều ngày 16/5 đã hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 21 đại biểu chính thức tham dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.