Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng chính sách xã hội Kim Bảng thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa giải ngân tốt nguồn vốn.

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Ngân hàng chính sách xã hội Kim Bảng thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa giải ngân tốt nguồn vốn.

           Trước tình hình dịch Covid – 19 diễn biến rất phức tạp, thời gian qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Kim Bảng luôn tăng cường thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội.

            Có mặt tại điểm giao dịch xã Ngọc Sơn chúng tôi nhận thấy ở đây việc sắp xếp vị trí ngồi của giao dịch viên và khách hàng đều đảm bảo khoảng cách an toàn, cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Bà con nhân dân khi đến giao dịch đều đeo khẩu trang và thực hiện việc sát khuẩn tay nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, góp phần chung tay đẩy lùi dịch  Covid – 19. 

Cán bộ NHCSXH Kim Bảng thực hiện việc giải ngân vốn tại điểm giao dịch xã Ngọc Sơn.jpg

Cán bộ NHCSXH Kim Bảng thực hiện việc giải ngân vốn tại điểm giao dịch xã Ngọc Sơn

           Trên địa bàn huyện Kim Bảng hiện có 18 điểm giao dịch xã, thị trấn để thực hiện việc giải ngân, thu nợ, thu lãi và nhận tiền gửi tiết kiệm nhằm tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân trên địa bàn huyện. Do vậy công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các Điểm giao dịch xã luôn được lãnh đạo NHCSXH huyện đặc biệt quan tâmvà ưu tiên bố trí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch một cách có hiệu quả.Tại các Điểm giao dịch xã ngoài việc thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) của Bộ Y tế, tất cả cán bộ tham gia Tổ Giao dịch xã đều thực hiện việc đeo khẩu trang, vệ sinh tay bằng dung dịch khử khuẩn, bố trí chỗ làm việc thông thoáng, có khoảng cách an toàn giữa các giao dịch viên, giữa cán bộ ngân hàng với Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn, cán bộ hội đoàn thể và khách hàng đến tham gia giao dịch. Đối với Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn và khách hàng trước khi thực hiện giao dịch với ngân hàng đều được cán bộ hội, đoàn thể tuyên truyền việc đeo khẩu trang và vệ sinh tay bằng dung dịch khử khuẩn.

            Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Phòng giao dịch NHCSXH Kim Bảng còn  tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép" là vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021. Trong 9 tháng đầu năm 2021 Phòng giao dịch NHCSXH huyện Kim Bảng đã thực hiện giải ngân cho trên 11.000 lượt khách hàng, với tổng số tiền 126 tỷ 864 triệu đồng, đã hỗ trợ kịp thời nhu cầu về vốn của người dân trên địa bàn huyện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm,… trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và trong thời điểm người dân ở khu vực nông thôn đang chịu tác động tiêu cực bởi đại dịch. Đồng thời để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn gặp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, từ đầu năm đến nay Phòng giao dịch NHCSXH huyện còn thực hiện việc gia hạn nợ cho nhiều khách hàng vay vốn chưa có điều kiện hoàn vốn. Đến ngày nay tổng dư nợ tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Kim Bảng đạt 389 tỷ 479 triệu đồng.

Các đối tượng thụ hưởng tham gia giao dịch vốn  tại điểm giao dịch xã Ngọc Sơn.jpg

Các đối tượng thụ hưởng tham gia giao dịch vốn  tại điểm giao dịch xã Ngọc Sơn

           Có thể thấy thực hiện tốt nguồn vốn tín dụng chính sách trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp không những hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Trong thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH huyện Kim Bảng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tập trung đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng, đảm bảo nguồn vốn kịp thời đến với các đối tượng thụ hưởng để nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế gắn liền với giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

                                                          


Đài Kim Bảng