Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng CSXH Kim Bảng thực hiện nghiêm việc kiểm tra các điểm giao dịch xã.

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Ngân hàng CSXH Kim Bảng thực hiện nghiêm việc kiểm tra các điểm giao dịch xã.

          Thực hiện công văn số 3502/NHCS-TDNN của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động điểm giao dịch xã, từ đầu năm đến nay NHCSXH huyện Kim Bảng đã thực hiện nghiêm việc kiểm tra hoạt động tại các điểm giao dịch xã, thị trấn trên địa bàn.

NHCSXH Kim bảng kiểm tra điểm giao dịch xã Tân Sơn.jpg

​Cán bộ NHCSXH huyện kiểm tra điểm giao dịch tại xã Tân Sơn

             Theo đó, vào các ngày giao dịch cố định tại xã, mỗi tháng lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội Kim Bảng đã tổ chức xuống kiểm tra đột xuất hoạt động của 2 tổ giao dịch xã mà không có thông báo trước. Tại các điểm kiểm tra đoàn đã tổ chức kiểm tra các tiêu chí được thực hiện từ việc vệ sinh bảo quản hệ thống biển bảng, thông tin về các chương trình tín dụng của Ngân hàng CSXH tại xã; kiểm tra việc chấp hành quy trình nghiệp vụ cho vay, thu nợ, thu lãi và thu tiết kiệm tại điểm giao dịch. Ngoài ra đoàn còn tổ chức kiểm tra việc giám sát của các Hội, đoàn thể nhận ủy thác đối với tổ tiết kiệm và vay vốn cũng như thành viên của Hội mình quản l‎ý khi đến giao dịch với Ngân hàng CSXH. Tính từ đầu năm 2020 đến nay Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tổ chức về kiểm tra được 3 điểm giao dịch xã; Ngân hàng chính sách xã hội Kim Bảng tổ chức được 27 lượt kiểm tra điểm giao dịch xã. Kết quả kiểm tra là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ Ngân hàng tham gia Tổ giao dịch xã và cũng là tiêu chí để bình xét thi đua cuối năm của các Hội, đoàn thể cấp xã trong thực hiện công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với Ngân hàng CSXH. Thông qua công tác kiểm tra đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch xã trên địa bàn huyện.

            Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tín dụng, thời gian tới NHCSXH Kim Bảng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác kiểm tra các điểm giao dịch xã, thị trấn, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động của mình, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch xã. Để các điểm giao dịch xã, thị trấn ngày một phục vụ tốt hơn đối với các đối tượng được thụ hưởng như người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.


Đài Kim Bảng