Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng CSXH Kim Bảng Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Ngân hàng CSXH Kim Bảng Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội

               Những năm qua, cùng với việc triển khai các nguồn vốn vay ưu đãi cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện vay để phát triển sản xuất, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách và Xã hội huyện Kim Bảng còn đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

            Với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, bên cạnh việc giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi để các hộ nghèo phát triển sản xuất, NHCSXH còn rất quan tâm đến vấn đề đảm bảo an sinh xã hội ở cơ sở. Từ năm 2015 đến nay, thực hiện các đợt phát động của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, đơn vị đã thực hiện nhiều cuộc thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, các gia đình chính sách tại một số địa bàn cơ sở trong toàn huyện.

image1 (3).jpeg

Cán bộ NHCSXH huyện trào quà cho hộ nghèo

            Năm nào cũng vậy, cứ vào các dịp lễ tết các cán bộ phòng Giao dịch NHCSXH huyện lại tổ chức đến thăm, tặng quà Mẹ Việt nam anh Hùng và một số sộ nghèo trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, NHCSXH huyện còn tạo điều kiện cho các hộ nghèo của các xã, thị trấn được vay vốn phát triển sản xuất, từng bước xóa đói, giảm nghèo. Trong năm 2020 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân được trên 135 tỷ đồng. Doanh số cho vay tập trung ở một số chương trình như cho vay hộ mới thoát nghèo 85 tỷ đồng, với 1.713 hộ được vay vốn; cho vay nước sạch và VSMT 26 tỷ đồng, với 1.301 hộ vay; cho vay giải quyết việc làm 12 tỷ đồng, với 254 hộ vay; cho vay nhà ở xã hội 4,1 tỷ đồng với 14 hộ vay...vv. Thông qua nguồn vốn của NHCSXH huyện, nhiều hộ dân đã từng bước thoát nghèo bền vững.  Trao đổi với chúng tôi về những hoạt động an sinh xã hội ở địa phương của đơn vị trong thời gian qua, đồng chí Trương Thanh Huế, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Kim Bảng cho biết: Thực hiện các đợt phát động của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội ở cơ sở, Ban Giám đốc NHCSXH đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, đồng thời giao cho lực lượng đoàn viên thanh niên của đơn vị đảm nhiệm triển khai thực hiện. Qua 5 năm đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, đơn vị đã tiến hành thăm hỏi, tặng nhiều xuất quà có giá trị và nhận chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thục, xã Hoàng Tây. 

        Trong thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện tốt nghiệp vụ chuyên môn theo kế hoạch giao, Ngân hàng chính sách xã hội Kim Bảng sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội ở cơ sở. Góp phần cùng các cấp, ngành của huyện, thực hiện thắng lợi công cuộc xoá đói, giảm nghèo ở địa phương./.


Đài Kim Bảng