Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngọc Sơn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên nông dân năm 2020

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Ngọc Sơn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên nông dân năm 2020

           Ngày 10/11/2020 xã Ngọc Sơn huyện Kim Bảng tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với cán bộ, hội viên nông dân năm 2020

      Tại hội nghị các đại biểu đã đưa ra nhiều vấn đề tồn tại đề nghị lãnh đạo xã trả lời, tập trung vào 15 vấn đề như: đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; vấn đề phát triển chăn nuôi tập trung làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; Đề nghị xã có các giải pháp để giúp nông dân thực hiện có hiệu quả các mô hình trong sản xuất nông nghiệp; ngăn chặn tình trạng bán hàng giả, hàng kém chất lượng, tình trạng lô đề, tín dụng đen tại khu vực nông thôn; vấn đề giải quyết việc làm sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp; có cơ chế hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đội ngũ cán bộ chi hội, chi đoàn...vv.

Hội nghị xã Ngọc Sơn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nông dân.bmp

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên nông dân xã Ngọc Sơn

         Sau khi nghe các đề xuất kiến nghị của hội viên nông dân, đại diện cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Sơn đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến. Đồng thời làm rõ các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; đời sống của người dân.

Hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã là dịp để hội viên nông dân bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng và đề xuất các giải pháp giúp người đứng đầu cấp ủy nắm  rõ những khó khăn vướng mắc,  từ đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế,  góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.


Đài Kim Bảng