Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngọc Sơn phản biện xã hội đối với dự thảo trồng cây vụ đông năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Ngọc Sơn phản biện xã hội đối với dự thảo trồng cây vụ đông năm 2023

          Ngày 14/9/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Sơn huyện (Kim Bảng) tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo “Kế hoạch sản xuất trồng cây vụ đông năm 2023".

          Tại hội nghị đã có 8 lượt ý kiến phát biểu phản biện của các ngành, hội đoàn thể và thôn xóm trên địa bàn xã, tập trung vào 4 vấn đề trong dự thảo kế hoạch, trong đó nhấn mạnh đến mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế hỗ trợ người dân tham gia trồng cây vụ đông. Cụ thể như: Việc xây dựng, quy hoạch để sản xuất trồng cây hàng hoá có giá trị kinh tế cao còn chưa sát; công tác tập huấn kỹ thuật cho hội viên và nhân dân còn chưa thường xuyên. Đối với các mô hình của các đoàn thể khi được tổ chức thực hiện việc ký kết hợp đồng để bao tiêu sản phẩm trong mô hình còn có sự phân loại; Công tác hỗ trợ, khen thưởng để khích lệ nhân dân tích cực thực hiện trồng cây vụ đông còn thấp.

ĐC Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn phát biểu kết luận tại buổi phản biện.jpg

ĐC Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn phát biểu kết luận tại buổi phản biện

           Các ý kiến phản biện của các đại biểu đã được Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn giải trình làm rõ. Đồng thời đề nghị các ngành chuyên môn xã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện kế hoạch, triển khai thực hiện nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023