Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngọc Sơn Tọa đàm việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Ngọc Sơn Tọa đàm việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị

           Ngày 25/5/2023 Đảng bộ xã Ngọc Sơn huyện (Kim Bảng) tổ chức Tọa đàm việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Lãnh đạo huyện Kim Bảng tặng hoa chúc mừng buổi  tạo đàm.jpg

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng buổi tọa đàm

            Trong những năm qua việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã được Đảng bộ xã Ngọc Sơn tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp với nhiều kết quả tích cực, tương đối toàn diện. Toàn xã đã có nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng; có nhiều mô hình điểm, điển hình tiên tiến được nhân rộng thành phong trào rộng khắp, tạo động lực để xã thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững an ninh- quốc phòng, xây dựng xã trở thành phường trước năm 2025.

Cac khách mời tham gia buổi tọa đàm.jpg

Các khách mời tham gia buổi tọa đàm

          Tại buổi tọa đàm 6 vị khách mời đại diện cho các ngành đoàn thể xã, các chi bộ thôn, đã cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, thiết thực và những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp cũng như việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

            Buổi tọa đàm thực sự có ý nghĩa và giá trị thực tiễn trong việc giúp nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn xã về sự cần thiết của việc học tập, làm theo gương Bác; đưa việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên…xây dựng xã Ngọc Sơn ngày càng vững mạnh toàn diện.